Anasayfa | Hesabım |
0 Adet
| Whatsapp | Menü

Nesne Yönelimli Programlama Nedir ?

Nesne Yönelimli Programlama (NYP veya İngilizce kısaltmasıyla OOP - Object-Oriented Programming), bilgisayar programlama paradigmalarından biridir ve yazılım geliştirme sürecinde kullanılan bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, programları "nesneler" adı verilen bileşenlere ayırmak ve bu nesneler arasındaki ilişkileri modellemek üzerine kurulmuştur. NYP'nin temel amacı, karmaşıklığı azaltmak, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırmak ve yazılım geliştirme sürecini daha yönetilebilir hale getirmektir.

Nesne Yönelimli Programlama'nın temel kavramları şunlardır:

  1. Nesne (Object): Bir nesne, gerçek dünyadaki bir varlığı temsil eden bir yazılım bileşenidir. Nesneler, verileri (özellikler veya alanlar) ve bu veriler üzerinde işlem yapabilen işlevleri (metodlar) içerir. Örneğin, bir araba nesnesi bir model adı, hız, renk gibi özellikleri ve "çalıştır", "durdur" gibi işlevleri içerebilir.

  2. Sınıf (Class): Bir sınıf, benzer nesnelerin tasarlandığı bir şablondur. Sınıflar, nesnelerin nasıl oluşturulacağını ve davranacaklarını tanımlar. Nesneler, bir sınıfın örnekleri olarak oluşturulur. Örneğin, "Araba" bir sınıf olabilir ve birçok farklı araba nesnesi bu sınıfın örnekleridir.

  3. Miras (Inheritance): Miras, bir sınıfın başka bir sınıftan özellikler ve işlevler almasını sağlar. Bu, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır ve hiyerarşik sınıf yapıları oluşturulmasına yardımcı olur. Örneğin, "Spor Araba" sınıfı, "Araba" sınıfından miras alabilir ve onun özelliklerini ve işlevlerini kullanabilir.

  4. Polimorfizm (Polymorphism): Polimorfizm, farklı nesnelerin aynı yöntemleri farklı şekillerde uygulayabilmesini ifade eder. Bu, aynı yöntemi çağıran kodun farklı nesnelerle uyumlu şekilde çalışabilmesini sağlar. Bu, çok biçimlilik olarak da adlandırılır.

  5. Soyutlama (Abstraction): Soyutlama, karmaşıklığı gizleme ve sadece gerekli detayları ortaya çıkarma fikrini ifade eder. Bir nesnenin sadece önemli özellikleri ve işlevleri ortaya çıkarması, programın daha anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Nesne Yönelimli Programlama, yazılım geliştirme sürecini daha düzenli ve modüler hale getirir, bakımı ve genişletilmesi daha kolay hale getirir ve yazılımın daha sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, birçok modern programlama dili ve yazılım geliştirme çerçevesi, NYP prensiplerine dayanmaktadır.